MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của UBTVQH

28-03-2018 - 08:31 AM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số Bộ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về một số dự án Luật.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trình theo phân công tại văn bản số 1772/VPCP-QHĐP ngày 23/2/2018 của Văn phòng Chính phủ. Riêng ba dự án Luật: Luật Cảnh sát biển, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Quản lý phát triển đô thị, được chuyển từ Phiên họp thứ 22 sang Phiên họp thứ 23.

Về các nội dung được bổ sung vào Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu từ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Dược, An toàn thực phẩm, Phòng, chống tác hại thuốc lá, Điện lực, Hóa chất, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Khoa học và Công nghệ, Trẻ em, Công chứng và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Công an nhân dân.

Bộ Xây dựng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.

Theo Phương Nhi

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên