MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

15-04-2016 - 17:38 PM | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 144/NQ-HĐBCQG phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo đó, phân công nhiệm vụ đối với 21 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trong cả nước; lãnh đạo hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia giúp Chủ tịch điều hành công việc thường xuyên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các nội dung liên quan về công tác nhân sự và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn.

3. Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

4. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp công tác với Chính phủ, chỉ đạo công tác nhân sự khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại tỉnh Điện Biên và TP. Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm trong công tác nhân sự khối Mặt trận Tổ quốc, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

6. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác nhân sự đại biểu Quốc hội; phụ trách Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

7. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; trực tiếp phụ trách Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

8. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm về hướng dẫn thực hiện luật, pháp luật bầu cử; phụ trách Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.

Chỉ đạo công tác nhân sự khối tư pháp và công tác bầu cử tại các tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

9. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân diện Trung ương quản lý.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

10. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác hướng dẫn, thẩm tra, xác minh, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

11. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc phòng; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử trong quân đội và tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

12. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình bầu cử.

Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử trong Công an và ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

13. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và TP. Hải Phòng.

14. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phục vụ hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong công tác bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia phân bổ kinh phí bầu cử; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

15. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Chính phủ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

16. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

17. Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ đạo công tác vận động phụ nữ trong cả nước tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre.

18. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong cả nước trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

19. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức Hội Nông dân trong cả nước trong việc vận động nông dân tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

20. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cả nước trong việc vận động các hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

21. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cả nước trong việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế./.

PV

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên