MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Không dùng vốn Nhà nước giải cứu dự án "nghìn tỷ" thua lỗ, tạo điều kiện chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài

Trong bản báo cáo về tình hình kinh tế xã hội được trình bày tại hội trường Quốc hội sáng nay (22/5), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã nhấn mạnh vấn đề cơ cấu lại DNNN và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn.

Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng đã có những chỉ đạo cụ thể đến lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh cổ phần hoá, thoái vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của DNNN.

“Trong những tháng đầu năm 2017, tình hình cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn của DNNN triển khai còn chậm. Một số Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, Tổng công ty chưa quyết liệt thực hiện phương án theo kế hoạch đề ra. Việc xử lý các dự án thất thoát thua lỗ lớn cũng làm chậm tiến độ cổ phần hoá và thoái vốn của các doanh nghiệp liên quan”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

Đối với 12 dự án thất thoát thua, lỗ lớn, Phó Thủ tướng cho hay Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo do 1 Phó Thủ tướng làm trưởng ban, nhằm xác định đánh giá kiểm tra thực địa. Theo đó, đề ra nguyên tắc và phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể.

“Đến nay 1 số dự án đã bước đầu bước chuyển biến, như: nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy thép tại Lào Cai”, ông nói.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩu trương thực hiện việc tiếp tục cơ cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN, tiếp tục hoàn thiện cơ chế về cơ cấu lại cổ phần hoá DNNN, nâng cao trách nhiệm chất lượng tư vấn và kịểm toán, xác định và thẩm định vốn tài sản tại doanh nghiệp. Trong đó, có giá trị quyền sử dụng đất, thương hiệu khi cổ phần hoá, thoái vốn. Cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược bảo đảm công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc đẩy mạnh cơ cấu lại từng Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN; thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dich chứng khoán theo quy định; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát kiểm toán thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát vốn nhà nước tài sản nhà nước.

“Cần chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Kịp kiện toàn bộ máy quản lý nhất là với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kém hiệu quả”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 khoá 12.

Về phần các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn.... thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Theo đó, tập trung giải quyết các tồn đọng vướng mắc, có giải pháp phù hợp giải quyết theo nguyên tắc thị trường, chia sẻ rủi ro đối với từng dự án, không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài.

Đối với những dự án phục hồi được, Phó Thủ tướng cho biết phải đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường quản trị doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm lỗ và tiến đến có lãi.

“Cần có cơ chế đối với từng trường hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các bên liên quan”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

Đức Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên