MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Tài (PTB) lãi trước thuế 424 tỷ đồng năm 2017, tăng 26% so với năm 2016

22-01-2018 - 09:12 AM | Doanh nghiệp

Năm 2018 Phú Tài đặt mục tiêu lãi trước thuế 475 tỷ đồng.


HĐQT CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) vừa thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo ước tính, doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt trên 4.045 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016 và mới hoàn thành 87% kế hoạch cả năm (4.662 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt trên 424 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và sắp sửa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (428 tỷ đồng).

Trước đó trên BCTC hợp nhất quý 3/2017, Phú Tài báo cáo doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.901 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2016 và mới hoàn thành hơn 62% kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, hoàn thành 63% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó; Lợi nhuận sau thế đạt hơn 230 tỷ đồng.  

HĐQT công ty cũng đặt mục tiêu năm 2018 với doanh thu hợp nhất ước đạt 5.216 tỷ đồng, tăng 29% so với doanh thu hợp nhất đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 475 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Thanh Mai

SSC

Trở lên trên