MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PNJ được hồi tố điều chỉnh tăng 79 tỷ đồng LNST chưa phân phối sau kiểm toán

18-08-2018 - 07:38 AM | Doanh nghiệp

Đây là khoản liên quan đến trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng Đông Á từ năm 2016.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa công bố giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét của PNJ, Ban điều hành công ty đã điều chỉnh hồi tố một vài số liệu liên quan đến việc ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại cho toàn bộ khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng TMCP Đông Á trong năm 2016 trên BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Số tiền thuế thu nhập hoãn lãi được điều chỉnh hồi tố tăng hơn 79 tỷ đồng, kéo theo các khoản mục khác thay đổi như "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2017" tăng hơn 79 tỷ đồng, "tổng tài sản", "tổng nguồn vốn" và "vốn chủ sở hữu" cũng điều chỉnh tăng tương ứng 79 tỷ đồng.

PNJ được hồi tố điều chỉnh tăng 79 tỷ đồng LNST chưa phân phối sau kiểm toán đến hết năm 2017 - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía PNJ, việc công ty chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản đầu tư tài chính này là do Ngân hàng Đông Á thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu của ngân hàng này bị hạn chế chuyển nhượng. Do đó PNJ đánh giá khả năng thu hồi khoản dự phòng này trong tương lai là thấp và chưa có kế hoạch xử lý khoản dự phòng này. Do vậy năm 2016 PNJ kê khai khoản dự phòng này là chi phí tạm thời không được khấu hao tính thuế TNDN.

Tại thời điểm lập BCTC soát xét bán niên 2018 PNJ đã đánh giá lại khoản dự phòng đã trích lập đến năm 2016 này, căn cứ theo quy định, PNJ quyết định điều chỉnh hồi tố ghi nhận tài sản thuế hoãn lại vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/017.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên