MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Power đặt kế hoạch lãi trước thuế 2.530 tỷ đồng trong năm 2020

Sang năm 2020, PV Power phấn đấu tổng sản lượng điện cả năm đạt 21,6 tỷ kWh; Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 36.793 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.530 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.154 try đồng.

Trong năm 2019, PV Power (POW) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể, sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh (đạt 104% KH); Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 35.884 tỷ đồng (đạt 110% KH), doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng (đạt 108% KH).

Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 3.121 tỷ đồng (đạt 125% KH); LNTT Công ty mẹ cả năm ước đạt 2.195 tỷ đồng (đạt 105% KH).

Sang năm 2020, PV Power phấn đấu tổng sản lượng điện cả năm đạt 21,6 tỷ kWh; Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 36.793 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.530 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.154 try đồng.

Giải thích về việc kế hoạch năm 2020 sụt giảm so với thực hiện năm trước, ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power cho biết các chỉ tiêu kinh doanh được xây dựng từ tháng 9, 10 năm trước nên sẽ có độ lệch so với tình hình. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng được xây dựng mang tính thận trọng và có cân nhắc đến sự khó khăn về nguyên liệu đầu vào, trong đó có giá khí.

Cũng trong năm 2020, PV Power đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác thu xếp, đảm bảo nhiên liệu (than, khí) cho các nhà máy điện; Xử lý dứt điểm vấn đề tro xỉ tại NMĐ Vũng Áng 1; Quyết liệt triển khai dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 và các dự án mới; Chuẩn bị cho công tác đại tu NMĐ Cà Mau 1 và Vũng Áng 1 năm 2021; Đề xuất Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch tái cấu trúc theo hướng hiệu quả cho hoạt động của Tổng Công ty.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên