MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVGas (GAS) đạt trên 9.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 37% so với năm 2016

22-01-2018 - 15:15 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ của PVGas đạt 9.577 tỷ đồng.


Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas – mã chứng khoán GAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với kết quả lợi nhuận sau thuế bất ngờ đạt 9.843 tỷ đồng, tăng 37,2% so với năm 2016, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 9.577 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp GAS hoàn thành vượt đến 87% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (5.257 tỷ đồng).

Doanh thu thuần cả năm đạt 64.570 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016 và vượt 25,4% kế hoạch cả năm. Doanh thu tăng mạnh, song nhờ giá dầu tăng cao nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đặt trên 15.035 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVGas được lập dựa trên phương án giá dầu 50USD/thùng với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 51.479 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 5.257 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30%.

Trước đó, ngay những ngày cuối năm 2017, trước tình hình giá dầu tăng, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 đối với công ty mẹ với chỉ tiêu tổng doanh thu điều chỉnh tăng từ 47.842 tỷ đồng lên 52.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng từ 5.152 tỷ đồng lên 6.100 tỷ đồng.

Trên BCTC riêng công ty mẹ PVGas cho thấy, doanh thu năm 2017 đạt 57.781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.670 tỷ đồng – vượt xa kế hoạch đã được điều chỉnh của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GAS cũng đã tăng mạnh từ đầu tháng 1/2018 đến nay, vượt qua mốc 100.000 đồng/cổ phiếu và hiện đang xác lập đỉnh mới ở mức 105.900 đồng/cổ phiếu.

Thái Phương

SSC

Trở lên trên