MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVI lãi trước thuế 683 tỷ đồng năm 2017, vượt 18% chỉ tiêu LNST được giao

25-01-2018 - 07:15 AM | Doanh nghiệp

Riêng LNST năm 2017 đạt trên 541 tỷ đồng, giảm 5% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.


CTCP PVI (mã chứng khoán PVI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2017.

Tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 10,5% so với qusy 4/201, trong khi chi phí giá vốn bỏ ra lại không tăng nên lợi nhuận gộp thu về đạt 144,6 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm 2016. Doanh thu của PVI bao gồm 1.679 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, chiếm 80% tổng doanh thu.

PVI lãi trước thuế 683 tỷ đồng năm 2017, vượt 18% chỉ tiêu LNST được giao - Ảnh 1.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 199 tỷ đồng, giảm sâu đến 470 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2016 công ty ghi nhận đến 70 tỷ đồng lãi từ kinh doanh cổ phiếu, tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ, tuy nhiên thu lãi tiền gửi giảm gần 20 tỷ đồng, và không được ghi nhận hơn 508 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng vốn góp như quý 4/2017.

PVI lãi trước thuế 683 tỷ đồng năm 2017, vượt 18% chỉ tiêu LNST được giao - Ảnh 2.

Chi phí tài chính hết gần 41 tỷ đồng, giảm đến 155 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo báo cáo, chi phí lãi vay trong quý hơn 3,4 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, tuy nhiên, quý 4/2016 PVI ghi nhận hơn 176 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư.

PVI lãi trước thuế 683 tỷ đồng năm 2017, vượt 18% chỉ tiêu LNST được giao - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, quý 4/2017 PVI không ghi nhận khoản lãi nào từ các công ty liên doanh liên kết trong khi quý 4/2016 lại nhận về gần 8,9 tỷ đồng.

Những nguyên nhân này dẫn đến dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 123,17 tỷ đồng, giảm 61% so với quý 4/2016.

Lũy kế cả năm 2017 tổng doanh thu đạt 8.318 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 4.789 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 683,5 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 541 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2016, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 500 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2017 tổng cộng tài sản PVI đạt 19.626 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 12.792 tỷ đồng, cũng tăng gần 3.000 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mới 230 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng mới hơn 246 tỷ đồng.  

Mai Nguyễn

SSC

Trở lên trên