TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quảng Ninh: Đẩy mạnh số hóa trong thủ tục hành chính

16-05-2022 - 19:10 PM | Kinh tế số

Quảng Ninh: Đẩy mạnh số hóa trong thủ tục hành chính
Trong tiến trình chuyển đổi số, Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa, chuẩn hóa lại hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tiến trình chuyển đổi số, Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa, chuẩn hóa lại hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Đến nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh cung cấp trực tuyến 100% TTHC, trong đó tỷ lệ dịch vụ công mức 4 đạt 70%. Tỉnh Quảng Ninh cũng cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gần 1.200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hơn 1.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh. Trong quý I/2022, đã có gần 79.000/121.000 hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua hình thức trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn các hồ sơ đạt trên 99%.

Khắc phục những tồn tại

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, với nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trong đó việc giải quyết các TTHC ngày càng được các địa phương, đơn vị hiện đại hóa, công khai, minh bạch; qua đó, đã góp phần phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan vẫn còn những tồn tại trong. Trong đó, đáng lưu ý nhất là việc thông tin hồ sơ TTHC được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia còn bị lỗi, đồng bộ nhầm trạng thái… dẫn đến tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn của tỉnh được hiển thị trên Cổng dịch vụ công quốc gia có tỷ lệ thấp, chưa chính xác. Cùng với đó, một số vấn đề như chưa triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chưa hoàn thành kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về CCHC, vừa qua, UBND tỉnh đã phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh số hóa trong thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Đến nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh cung cấp trực tuyến 100% TTHC, trong đó tỷ lệ dịch vụ công mức 4 đạt 70%.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Hải Vân, cho biết: Bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ và của tỉnh về chuyển đổi số, cùng với những quy định, kiến thức mới được tập huấn, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ triển khai hệ thống hồ sơ số, trong đó, trọng tâm là số hóa toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC trong tất cả các bước thực hiện, từ tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả cho tổ chức, công dân. Đồng thời, xây dựng kho dữ liệu hồ sơ dùng chung để cán bộ và công dân có thể truy cập lưu trữ, khai thác, sử dụng; thiết lập các công cụ thao tác trên kho dữ liệu số để tạo sự thuận tiện trong quá trình thực hiện hồ sơ TTHC.

Cùng với đó, Trung tâm tập trung triển khai đa dạng hóa các dịch vụ số hỗ trợ quá trình giải quyết TTHC; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích có thông tin dữ liệu chuyển phát hồ sơ theo thời gian thực; cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử tích hợp ngay trong bước tiếp nhận hồ sơ TTHC; thanh toán điện tử…

Cùng với việc cập nhật, phổ biến các quy định, kiến thức mới trong số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực… hiện các sở, ngành chức năng của tỉnh đang nhanh chóng cập nhật, đồng bộ 25 TTHC thiết yếu theo yêu cầu của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, trong 14 TTHC phải hoàn thành trong tháng 4/2022, tỉnh đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai 12 TTHC và đang nỗ lực hoàn thành việc rà soát, đánh giá, cập nhật, chỉnh sửa, tái cấu trúc thành phần chuẩn hóa và số hóa của các TTHC thiết yếu còn lại trong tháng 5 này.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh số hóa trong thủ tục hành chính - Ảnh 2.

Trong quý I/2022, Quảng Ninh đã có gần 79.000/121.000 hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua hình thức trực tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vào cuộc và có nhiều cách làm hiệu quả. Trong đó, tích cực rà soát các văn bản không còn phù hợp, các khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC còn rườm rà, phức tạp, từ đó sửa đổi, có biện pháp thực hiện hiệu quả, trên cơ sở phân cấp, phân quyền triệt để, đảm bảo quy định của pháp luật.

Nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC.

Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 288/KH-UBND về kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh kịp thời các nội dung theo lĩnh vực, ngành mình được giao, phụ trách, đảm bảo công tác cải cách TTHC là việc làm thường xuyên, liên tục, có trọng điểm, chiều sâu.

Cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh, hiện nay, các sở, ngành, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện các phần nội dung về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.846 TTHC; trong đó cấp tỉnh 1.443 TTHC, cấp huyện 277 TTHC, cấp xã 111 TTHC và 15 TTHC áp dụng chung các cấp. Đến nay, các sở, ban, ngành đã đưa được 1.280 TTHC vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (1.277 TTHC của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 35 TTHC của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đã đưa được 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm HCC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Theo ông Đinh Sỹ Nguyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Bám sát nhiệm vụ được giao, hiện nay đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện rà soát, cung cấp bổ sung TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 17/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh số hóa trong thủ tục hành chính - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết đúng hạn các hồ sơ đạt trên 99%.

Được biết, Trung tâm HCC các cấp đã tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu chính công ích; gọi hỗ trợ, tư vấn qua tổng đài 1900558826. Đến nay, đã có trên 57.000 hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, chuyển và quản lý trên hệ thống một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Số lượng nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh trên 31.700 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55%.

Một số địa phương trong tỉnh đã đưa thêm các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tổ chức, công dân, như Trung tâm HCC TX Đông Triều có bộ phận thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản, hỗ trợ thiết kế nhà ở, đo đạc, trích lục bản đồ, giải quyết TTHC lưu động; Trung tâm HCC TP Móng Cái có bộ phận tư vấn thiết kế - xây dựng, tư vấn pháp lý, kê khai hồ sơ…

Theo Trung Thành - Minh Huệ

Diễn đàn doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên