MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Sáng 2/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (đang diễn ra) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Ngoài ra, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung vào chương trình đối với dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ . Hai dự án luật trên sẽ được trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng và hồ sơ đầy đủ của ba dự án luật, báo cáo thẩm tra và ý kiến của các cơ quan cho thấy, Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự cần thiết ban hành của từng dự án.

Cụ thể, việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật cũng phù hợp với xu hướng xây dựng các đạo luật cụ thể, có phạm vi điều chỉnh hẹp, tập trung vào một lĩnh vực, quy định chi tiết để áp dụng ngay được, hạn chế việc phải đợi ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thông tin thêm về một số nội dung lớn của các dự án luật được tiếp thu theo ý kiến đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Tùng cho biết: Đối với dự án Luật Đường bộ đã rà soát phạm vi điều chỉnh và các quy định của dự thảo luật bảo đảm phân định rành mạch với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng thời bổ sung, cập nhật đánh giá tác động đối với các nội dung về phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước về đường bộ, về quản lý đối với phương tiện giao thông công nghệ, phân định các loại hình kinh doanh vận tải; bổ sung, phân tích làm rõ các tồn tại, bất cập và giải pháp khắc phục về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã rà soát, chỉnh lý nội dung về phạm vi điều chỉnh, về hành vi bị nghiêm cấm, các quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, giải quyết tai nạn giao thông, tuần tra, kiểm soát, ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tiếp thu, làm rõ về phương thức tổ chức, bố trí lực lượng và điều kiện bảo đảm hoạt động. Nội dung dự án luật không đề xuất thành lập lực lượng mới mà chỉ tổ chức lại các lực lượng hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do đó không cần thiết phải thực hiện thí điểm.

Tại nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những quy định thiếu thống nhất; bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở có thể dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.


Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên