MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới về sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

01-07-2022 - 17:33 PM | Kinh tế số

Nghị định 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 (Ảnh minh họa: Internet)

Nghị định 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 (Ảnh minh họa: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Có hiệu lực thi hành từ 15/8, nghị định này thay thế cho Nghị định 117 ngày 12/11/2015.

Nghị định 44 quy định việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất đồng sản; cũng như trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong kết nối, chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định mới quy định rõ, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật CNTT về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia; CSDL về nhà ở và bất động sản địa phương.

Trong đó, CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là tập hợp toàn bộ các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. CSDL này do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia là tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước, từ CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do các bộ, ngành có liên quan chia sẻ, cung cấp và từ các các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia. CSDL này do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Cũng theo Nghị định mới, việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện trực tuyến tại cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn và theo các biểu mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; Bộ KH&ĐT chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở, các trường hợp phát triển nhà; Sở TN&MT chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

Các hình thức khai thác và sử dụng CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Qua cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu bằng cách nộp trực tiếp văn bản cho bên cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, bên cung cấp sẽ xem xét cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu hợp lệ. Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, bên cung cấp phải trả lời và nêu rõ lý do.

Theo Vân Anh

ICT News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên