MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyền đại diện vốn nhà nước phải về hết SCIC trong quý 1/2017

Phải báo cáo Chính phủ những trường hợp phải chuyển giao về SCIC nhưng lại chưa thống nhất được...

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã thống nhất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật trong năm 2016 và quý 1/2017.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 655/TTg-ĐMDN ngày 11/5/2015, công văn số 10382/VPCP-ĐMDN ngày 11/12/2015 và quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất hướng xử lý đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC nhưng SCIC và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thống nhất được, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo phản ánh của Văn phòng Chính phủ, hiện vẫn có tình trạng một số bộ ngành chưa muốn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về cho SCIC.

Điển hình như cuối năm 2015 vừa qua, Bộ Xây dựng đã kiến nghị lùi thời hạn chuyển giao 16 doanh nghiệp xây dựng mà Bộ này đang quản lý cho đến sau 2020.

Theo mô tả của Bộ Xây dựng, đến nay cơ bản các tổng công ty này “hoạt động có hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trong ngành xây dựng, đóng góp nhiều cho xã hội, đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề và mang tính đặc thù như: công trình ngầm, cơ khí, lắp máy và chế tạo,... đặc biệt tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người lao động tại các công trình quan trọng và trọng điểm quốc gia”.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng đang rất cần những tổng công ty đã cổ phần hóa có năng lực vượt trội do Bộ Xây dựng quản lý. Đơn cử như Tổng công ty Viglacera - doanh nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ và chiến lược nhà ở xã hội, an sinh xã hội; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) - thực hiện chiến lược ngành cơ khí trọng điểm của quốc gia; Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) - thực hiện các công trình ngầm đặc thù; Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)…

Theo Song Hà

Vneconomy

Trở lên trên