MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Rút lui trong danh dự

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

07/10/2022 08:16

Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.

Trở lên trên