MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacom tính dùng hơn 600 tỷ đồng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Với số tiền này Sacom có thể phát hành tối đa khoảng 61 triệu cổ phiếu mới chia thưởng cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 34,15%.

HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển Sacom (mã chứng khoán SAM) vừa quyết định thông qua việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu trên BCTC kiểm toán năm 2016 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.

Tính đến hết năm 2016 Sacom ghi nhận nguồn thặng dư vốn cổ phần gần 407 tỷ đồng. Ngoài ra còn hơn 150 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng cộng nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến dùng hơn 615 tỷ đồng, tương ứng công ty có thể phát hành tối đa khoảng 61 triệu cổ phiếu chia thưởng cho cổ đông. Nội dung phát hành tăng vốn điều lệ đã được trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Tỷ lệ phát hành 34,15%, tương ứng dùng hết toàn bộ nguồn vốn thuộc chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Hiện Sacom đang niêm yết và lưu hành hơn 180 triệu cổ phiếu. Giá giao dịch trên thị trường đang khoảng 10.400 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017 SAM đặt kế hoạch với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính đạt 2.531 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34% và 192% so với năm 2016. Đồng thời lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Nam Hà

HSX

Trở lên trên