MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng điện tăng mạnh, Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý 1 đạt 122 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2021

Sản lượng điện tăng mạnh, Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý 1 đạt 122 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2021

Sản lượng điện sản xuất và kinh doanh của Thuỷ điện Thác Mơ trong quý 1/2022 tăng khoảng 57% so với cùng kỳ.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 236 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 33,2% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 163 tỷ đồng, tăng gần 70% so với quý 1/2021.

Trừ các chi phí khác, quý 1 Thủy điện Thác Mơ báo lãi sau thuế hơn 122 tỷ đồng, tăng trưởng 77,6% so với số lãi gần 69 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2021, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 121 tỷ đồng.

Sản lượng điện tăng mạnh, Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý 1 đạt 122 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

Thuỷ điện Thác Mơ cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong quý tăng mạnh do sản lượng điện sản xuất trong kỳ tăng mạnh. Báo cáo ghi nhận tổng sản lượng điện quý 1/2022 đạt 193,416 triệu kWh, tăng 57% so với con số 123,107 triệu kWh đạt được trong quý 1/2021.

https://cafef.vn/san-luong-dien-tang-manh-thuy-dien-thac-mo-tmp-bao-lai-quy-1-dat-122-ty-dong-tang-77-so-voi-cung-ky-2021-202204271052133.chn

Thái Hiếu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên