MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thủy điện Thác Mơ

Tin vui của cổ đông Thủy điện Thác Mơ

Tin vui của cổ đông Thủy điện Thác Mơ

05/12/2023 07:34

Với mức giá hiện hành 61.500 đồng/cp, kế hoạch cổ tức tiền mặt 89,83% của Thủy điện Thác mơ có thể mang lại lợi tức cho cổ đông xấp xỉ 15% - gấp gần 3 lần lãi suất các khoản tiền gửi ngân hàng 1 năm.

Sản lượng điện tăng mạnh, Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý 1 đạt 122 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2021

Sản lượng điện tăng mạnh, Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý 1 đạt 122 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2021

27/04/2022 11:06

Sản lượng điện sản xuất và kinh doanh của Thuỷ điện Thác Mơ trong quý 1/2022 tăng khoảng 57% so với cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP): Năm 2021 báo lãi 363 tỷ đồng, cao gấp đôi năm trước

Thủy điện Thác Mơ (TMP): Năm 2021 báo lãi 363 tỷ đồng, cao gấp đôi năm trước

26/01/2022 11:01

Riêng quý 4/2021 Thủy điện Thác Mơ vẫn báo lãi sau thuế 121 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, trong đó LNST công ty mẹ đạt hơn 118 tỷ đồng.

Có thêm nguồn thu từ điện mặt trời, Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi 242 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp đôi cùng kỳ

Có thêm nguồn thu từ điện mặt trời, Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi 242 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp đôi cùng kỳ

25/10/2021 08:56

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của Thủy điện Thác Mơ cũng tăng gần gấp 4 lần cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) trả cổ tức đợt 3 bằng tiền, nâng tổng cổ tức trả cho năm 2020 lên trên 72%

Thủy điện Thác Mơ (TMP) trả cổ tức đợt 3 bằng tiền, nâng tổng cổ tức trả cho năm 2020 lên trên 72%

06/09/2021 20:31

Trước đó Thủy điện Thác Mơ đã tạm ứng cổ tức 2 đợt cho năm 2020 tổng tỷ lệ 60%.

Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ghi nhận doanh thu từ nhà máy điện mặt trời, LNST quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ghi nhận doanh thu từ nhà máy điện mặt trời, LNST quý 1 gấp đôi cùng kỳ

27/04/2021 13:51

Doanh thu quý 1/2021 của Thủy điện Thác Mơ cũng tăng 70% so với cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Thủy điện Thác Mơ (TMP) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

21/02/2021 17:48

Thủy điện Thác Mơ sẽ chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) lãi hơn trăm tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020

Thủy điện Thác Mơ (TMP) lãi hơn trăm tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020

22/07/2020 09:03

Trong đó riêng quý 2/2020 Thủy điện Thác Mơ lãi sau thuế 67 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dành 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019, kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 2020

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dành 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019, kế hoạch lãi sau thuế 342 tỷ đồng năm 2020

22/05/2020 14:59

Thủy điện Thác Mơ trình phương án chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30%.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi sau thuế 34 tỷ đồng quý 1, giảm gần 29% so với cùng kỳ

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi sau thuế 34 tỷ đồng quý 1, giảm gần 29% so với cùng kỳ

27/04/2020 08:00

Kết thúc quý 1 Thủy điện Thác Mơ mới thực hiện được gần 11% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dự kiến lãi sau thuế 316 tỷ đồng năm 2020

Thủy điện Thác Mơ (TMP) dự kiến lãi sau thuế 316 tỷ đồng năm 2020

09/04/2020 19:33

Năm 2019 Thủy điện Thác Mơ lãi sau thuế 381 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi 368 tỷ đồng năm 2019, vượt 71% kế hoạch năm

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi 368 tỷ đồng năm 2019, vượt 71% kế hoạch năm

28/01/2020 15:53

Tuy vậy LNST năm 2019 của Thủy điện Thác Mơ vẫn giảm hơn 28% so với năm trước đó.

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 9 tháng lãi sau thuế 235 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 9 tháng lãi sau thuế 235 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm

23/10/2019 09:22

Tuy vậy LNST 9 tháng đầu năm 2019 của Thủy điện Thác Mơ vẫn giảm hơn 26% so với cùng kỳ.

Vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, Thủy điện Thác Mơ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, Thủy điện Thác Mơ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

04/12/2018 14:56

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 Thủy điện Thác Mơ đạt gần 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 9 tháng lãi 320 tỷ đồng vượt 52% mục tiêu cả năm 2018

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 9 tháng lãi 320 tỷ đồng vượt 52% mục tiêu cả năm 2018

20/10/2018 10:45

Riêng quý 3 Thủy điện Thác Mơ (TMP) lãi ròng 109 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 6 tháng lãi sau thuế 210 tỷ đồng, đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm

Thủy điện Thác Mơ (TMP): 6 tháng lãi sau thuế 210 tỷ đồng, đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm

18/07/2018 16:38

Riêng quý 2/2018 Thủy điện Thác Mơ đạt gần 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24% so với cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi gần 68 tỷ đồng quý 1/2018, tăng 41% so với cùng kỳ

Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi gần 68 tỷ đồng quý 1/2018, tăng 41% so với cùng kỳ

21/04/2018 08:52

Kết thúc quý 1 Thủy điện Thác Mơ dự kiến hoàn thành trên 29% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thủy điện Thác Mơ: Quý 4/2016 lãi 62 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

Thủy điện Thác Mơ: Quý 4/2016 lãi 62 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

18/01/2017 14:51

Lũy kế cả năm 2016, Thủy điện Thác Mơ lãi ròng 141 tỷ đồng mặc dù giảm 32,5% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 13% kế hoạch.

Thủy điện Thác Mơ: Trích lập dự phòng đầu tư thêm 41 tỷ đồng, 9 tháng báo lãi 83 tỷ đồng

Thủy điện Thác Mơ: Trích lập dự phòng đầu tư thêm 41 tỷ đồng, 9 tháng báo lãi 83 tỷ đồng

17/10/2016 13:44

Chi phí tài chính 9 tháng tăng mạnh, là do Thủy điện Thác Mơ trích lập thêm gần 42 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và tổn thất đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Thủy điện Thác Mơ dự chi 175 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Thủy điện Thác Mơ dự chi 175 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

30/04/2016 11:00

Thủy điện Thác Mơ sẽ trích khoảng 83% tổng lợi nhuận cả năm để chia cổ tức cho cổ đông.

Trở lên trên