MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao?

Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao?

Theo thông lệ các năm trước, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng ngay từ ngày 1/1 Dương lịch của năm mới. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà phải mất hơn 2 năm, từ ngày 1/1/2020 cho đến ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp mới được điều chỉnh tăng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/7/2022 với mức cụ thể như sau:

Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Theo thông lệ các năm trước, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng ngay từ ngày 1/1 Dương lịch của năm mới. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà phải mất hơn 2 năm, từ ngày 1/1/2020 cho đến ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp mới được điều chỉnh tăng.

Trong nội dung về chính sách tiền lương tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội chỉ đề cập đến việc dành một phần ngân sách để tăng lương cơ sở, tăng lương hưu và một số loại trợ cấp, phụ cấp khác từ ngày 1/7/2023 mà không nhắc đến lương tối thiểu vùng.

Mặt khác, lương tối thiểu vùng cũng mới tăng từ 1/7/2022 nên nhiều khả năng lương tối thiểu vùng năm 2023 sẽ không tăng, ít nhất là trong nửa đầu năm 2023. Còn nửa cuối năm 2023, lương tối thiểu vùng có tăng hay không thì cần chờ đợi vào các chính sách mới của Quốc hội và Chính phủ.

Bảng lương tối thiểu vùng năm 2023 tại 63 tỉnh, thành

Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 2.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 3.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 4.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 5.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 6.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 7.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 8.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 9.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 10.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 11.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 12.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 13.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 14.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 15.
Sang năm 2023, mức lương tối thiều vùng tại 63 tỉnh, thành sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 16.

Trọng Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên