MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sao Mai Group (ASM): Quý 1 báo lãi 324 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước

Sao Mai Group (ASM): Quý 1 báo lãi 324 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước

Kết thúc 3 tháng đầu năm ASM đã hoàn thành được 22% mục tiêu về doanh thu và 20% mục tiêu về lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 3.209,5 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 1.192,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước đó, và đóng góp khoảng 37% tổng doanh thu cả năm; doanh thu bán cá xuất khẩu đạt 886,5 tỷ đồng, tăng mạnh 85,7% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 27,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh 49,6% so với cùng kỳ, xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng trong kỳ không còn ghi nhận. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM): Quý 1 báo lãi 324 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 101,7 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng cao gấp 2,3 lần lên hơn 48 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá tăng cao gấp gần 4 lần lên 16,6 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 110 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng gần 55 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 94,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 8 tỷ đồng, xuống còn gần 59 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận đến 31/03/2022 Sao Mai Group còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.648 tỷ đồng (giảm hơn 15 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.606 tỷ đồng (tăng 334,5 tỷ đồng so với đầu năm). Tổng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 8.254 tỷ đồng, chiếm tới 43,7% tổng nguồn vốn của công ty.

Quý 1 ASM còn ghi nhận khoản lãi khác hơn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 ghi nhận lỗ khác hơn 4,3 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1 Sao Mai Group đạt hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 209 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM): Quý 1 báo lãi 324 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, LNST vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Tương ứng, tỷ lệ cổ tức vào mức 20-30%. Như vậy kết thúc 3 tháng đầu năm ASM đã hoàn thành được 22% mục tiêu về doanh thu và 20% mục tiêu về lợi nhuận.

https://cafef.vn/sao-mai-group-asm-quy-1-bao-lai-324-ty-dong-cao-gap-hon-2-lan-cung-ky-nam-truoc-20220430233653461.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên