MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu, Novaland (NVL) tiếp tục gia hạn thêm lô trái phiếu thứ 3 với giá trị 1.000 tỷ đồng

25-03-2023 - 11:05 AM | Bất động sản

Sau khi đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu, Novaland (NVL) tiếp tục gia hạn thêm lô trái phiếu thứ 3 với giá trị 1.000 tỷ đồng

Lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 17/3/2023 sẽ được kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng đến ngày 19/6/2023.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố thông tin gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2123010 (giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng) do CTCP Chứng khoán MB đại diện sở hữu, đáo hạn vào ngày 17/3/2023, được kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng đến ngày 19/6/2023.

Trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo là các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của tổ chức phát hành và (hoặc) bên thứ ba.

Theo thông tin phát hành, trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.

Trước đó, NVL đã công bố thông tin gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.

Về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Người đại diện sở hữu lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Liên quan đến lô trái phiếu này, trước đó, Novaland cho biết doanh nghiệp sẽ mua lại trước hạn 10% giá trị phát hành của lô trái phiếu NVLH2124002, tương đương 25 tỷ đồng vào ngày 22/3. Công ty sẽ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu (kỳ tính lãi từ ngày 26/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán), lãi quá hạn đã phát sinh nhưng chưa thanh toán (nếu có) cho các trái chủ theo danh sách người sở hữu trái phiếu chốt tại ngày 16/3.

Về lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành vào ngày 15/3/2022, lô trái phiếu NVLH2124006 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.

Trái chủ chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5%/năm. Đồng thời, Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ.

Tỷ lệ bảo đảm sau khi bổ sung tài sản bảo đảm tối thiểu bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Trái chủ đồng ý không áp dụng lãi phạt do Novaland chậm thanh toán gốc hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán nợ, nếu phát sinh các sự kiện bất khả kháng, Chứng khoán Dầu khí không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.

Linh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên