MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau thông báo sắp phá sản, Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) báo lỗ 2019 lên tới 720 tỷ đồng

Cả năm 2019 Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) chỉ có 255 tỷ đồng doanh thu giảm tới 77% so với 2018 do bị mất thị phần hoạt động.

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã CK: SPP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với con số lỗ ròng hơn 720 tỷ đồng.

Theo đó kết thúc năm 2019 với doanh thu thuần chỉ đạt 255 tỷ đồng giảm tới 77% so với con số hơn 1000 tỷ đồng cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến SPP lỗ gộp 369 tỷ đồng và chi phí QLDN tăng mạnh lên con số 325 tỷ đồng (trong đó có 248 tỷ đồng là chi phí nguyên, vật liệu, CCDC) khiến SPP lỗ ròng lên tới 720 tỷ đồng – Trước đó kể từ 2007 – 2018 mỗi năm SPP đều kinh doanh có lãi với doanh thu liên tục tăng trưởng cao qua các năm.

Sau thông báo sắp phá sản, Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) báo lỗ 2019 lên tới 720 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo giải trình của Công ty, doanh thu trong năm giảm mạnh là vì Công ty bị mất thị phần trong hoạt động sản xuất. Mặt khác, trong kỳ Công ty đã thực hiện xử lý và thanh lý hàng tồn kho, công cụ dụng cụ kém phẩm chất làm lỗ hơn 513 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận lỗ từ việc kết chuyển số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào kết quả kinh doanh số tiền hơn 126 tỷ đồng. Việc xử lý kế toán nêu trên đã được HĐQT thông qua tuy nhiên chưa được công bố thông tin kịp thời.

Trong báo cáo kiểm toán 2019 kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về việc SPP chưa hạch toán đủ chi phí lãi vay phải trả năm 2019 và kết quả kinh doanh trong năm. Theo ước tính của kiểm toán, khoản chi phí này là hơn 56,4 tỷ đồng. Về vấn đề này Công ty giải trình việc chưa hạch toán đủ chi phí lãi vay vào kết quả kinh doanh vì Công ty và các tổ chức tín dụng đang trong quá trình thương lượng và chưa có sự thống nhất về số lãi vay phải trả đối với từng hợp đồng tín dụng.

Mặt khác, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh rằng tại thời điểm cuối năm 2019, nợ phải trả ngắn hạn của SPP đã vượt tài sản ngắn hạn, lỗ lũy kế của Công ty là hơn 690 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty âm gần 439 tỷ đồng, doanh thu năm 2019 sụt giảm mạnh. Khả năng hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu.

Tính đến cuối năm 2019, dư nợ vay quá hạn của Công ty là hơn 707,6 tỷ đồng. Trong đó khoản dư nợ lớn nhất thuộc về Ngân hàng TCMP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (dư nợ 396,5 tỷ đồng).

Sau thông báo sắp phá sản, Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) báo lỗ 2019 lên tới 720 tỷ đồng - Ảnh 2.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Bao bì Nhựa Sài Gòn. Quyết định được đưa ra khi tòa án xét thấy có các căn cứ chứng minh công ty mất khả năng thanh toán.

SPP tiền thân là Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn thành lập từ năm 2001. Giữa năm 2007, Công ty đã chuyển đổi hình thức thành công ty cổ phần. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết lên HNX vào tháng 9/2008. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng ghép phức hợp, bao bì nhựa, bao bì giấy cao cấp và bao bì kim loại và kinh doanh nguyên liệu bao bì nhựa, bao bì giấy, kim loại và thiết bị máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành in, ngành sản xuất bao bì...

Thanh Tú

HNX

Trở lên trên