MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SDI lấy ý kiến cổ đông về phương án sáp nhập vào VinGroup theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,1

Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi 1:1,1, có nghĩa 1 cổ phiếu SDI sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) vừa công bố tờ trình HĐQT gửi ĐHCĐ lấy ý kiến về Phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập và các vấn đề khác có liên quan.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi 1:1,1, có nghĩa 1 cổ phiếu SDI sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SDI. Theo đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Hiện tại, cổ phiếu VIC đang có thị giá 117.000 đồng/cp, trong khi thị giá SDI là 88.600 đồng/cp.

SDI lấy ý kiến cổ đông về phương án sáp nhập vào VinGroup theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,1 - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu SDI thời gian gần đây

Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng lấy cổ phiếu Tập đoàn Vingroup sẽ được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn Vingroup nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng lấy cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu của CTCP Đầu tư Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu SDI sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tập đoàn Vingroup được hoán đổi.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên