TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2019, tăng 12% so với năm 2018

29-03-2019 - 16:20 PM | Doanh nghiệp

Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2019, tăng 12% so với năm 2018

Sợi Thế Kỷ cũng trình ĐHCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt.

Ngày 2/4 tới đây CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018 Sợi Thế Kỷ đạt 2.408 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,1% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 199 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 178,3 tỷ đồng, tăng mạnh đến 79% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt đến 41,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2019, tăng 12% so với năm 2018 - Ảnh 1.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân doanh thu năm 2018 tăng mạnh so với 2017, ban lãnh đạo công ty cho biết chủ yếu do giá bán tăng và tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao tăng cao so với năm trước. Do vậy biên lợi nhuận gộp các loại sợi có giá trị gia tăng có giá bán cao hơn nhiều so với các lợi sợi thông thường nên dẫn tới lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty dự kiến trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng mức trích khoảng 106 tỷ đồng chia cho cổ đông. Số tiền này sẽ căn cứ thực tế trên số cổ phiếu lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu đạt gần 2.603 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 8% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 199,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018.

Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2019, tăng 12% so với năm 2018 - Ảnh 2.

Về cơ cấu tổ chức, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc để Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2019.

Bên cạnh đó HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%. Mục đích trước đó là để sử dụng cho Dự án Trảng Bàng 5. Tuy nhiên vì một số lý do mà việc phát hành kéo dài, trong khi đó vốn huy động cho Dự án Trảng Bàng 5 đã được công ty giải quyết đúng thời hạn, nên số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

Thù lao HĐQT và BKS

Một trong số những điểm khác lạ của Sợi Thế Kỷ trong việc "tính công" cho các Thành viên HĐQT thể hiện trong tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

Theo đó Sợi Thế kỷ dự kiến số ngày làm việc để thực hiện nhiệm vụ của Thành biên HĐQT trong năm 2019 là 15 ngày với mức thù lao 8 triệu đồng/ngày làm việc/người. Tương ứng mức chi thù lao năm 2019 cho 4 Thành viên HĐQT là 480 triệu đồng.

Đối với Thành viên HĐQT độc lập, mức thù lao cho 1 ngày làm việc là 12 triệu đồng, tương ứng mức chi 540 triệu đồng cho 3 Thành viên HĐQT độc lập của công ty (cũng làm việc 15 ngày trong năm).

Đối với ban kiểm soát, dự kiến số ngày làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Thành viên BKS là 8 ngày, với mức thù lao cho 1 người/1 ngày làm việc là 6 triệu đồng, thì tổng số tiền thù lao trả cho 3 người thuộc ban kiểm soát là 144 triệu đồng/năm.

Sợi Thế Kỷ (STK) đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2019, tăng 12% so với năm 2018 - Ảnh 3.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên