MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 5 chưa thể thoái hết vốn tại Điện Tây Bắc (NED)

Ngay khi Điện Tây Bắc lên sàn, cả Sông Đà 5, Sông Đà 10 và Sudico đều muốn thoái hết vốn.

CTCP Sông Đà 5 vừa thông báo mới bán được 3 triệu cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trong tổng số 4,53 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2017.

Sau giao dịch Sông Đà 5 (SD5) vẫn còn lại 1,53 triệu cổ phiếu NED. Giao dịch thực hiện theo phương pháp thỏa thuận thu về 30 tỷ đồng.

Điện Tây Bắc vừa đưa 36,25 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM. Ngay khi NED lên sàn, lần lượt Sông Đà 5, Sông Dà 10 và Sudico đều muốn thoái sạch vốn tại Điện Tây Bắc. Giá thoái vốn mong muốn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dù thông báo sau, nhưng cả Sông Đà 10 và Sudico đều đã hoàn tất quá trình thoái vốn, bán hết lượng cổ phiếu đang nắm giữ, chỉ còn Sông Đà 5 chưa thể bán hết.

Diễn biến giá cổ phiếu NED từ khi lên sàn.
Diễn biến giá cổ phiếu NED từ khi lên sàn.

Trần Hân

Thời Đại

Trở lên trên