MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

Gánh nặng lãi vay, Đạm Hà Bắc (DHB) đặt kế hoạch lỗ 1.132 tỷ đồng trong năm 2020

Gánh nặng lãi vay, Đạm Hà Bắc (DHB) đặt kế hoạch lỗ 1.132 tỷ đồng trong năm 2020

Tính đến hết năm 2019 Đạm Hà Bắc đang lỗ lũy kế 3.284 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 515 tỷ đồng.

Kinh Bắc City (KBC): Hai kịch bản kinh doanh năm 2020 với LNST khả quan từ 814 đến 1.000 tỷ đồng

Kinh Bắc City (KBC): Hai kịch bản kinh doanh năm 2020 với LNST khả quan từ 814 đến 1.000 tỷ đồng

Kinh Bắc City cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 tùy thuộc vào dòng tiền kinh doanh.

Masan Consumer (MCH): Kế hoạch lãi 4.600 tỷ đồng đến 4.900 tỷ đồng năm 2020

Masan Consumer (MCH): Kế hoạch lãi 4.600 tỷ đồng đến 4.900 tỷ đồng năm 2020

Masan Consumer cũng trình phương án dành gần 4.000 tỷ đồng chia cổ tức cho năm 2019.

VEAM dành gần 7.000 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 52,52% cho năm 2019, trình tiếp kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên HoSE

VEAM dành gần 7.000 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 52,52% cho năm 2019, trình tiếp kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên HoSE

Trước đó năm 2019 VEAM đã thông qua việc đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE nhưng chưa thực hiện được.

Vinaconex (VCG): Kế hoạch lãi 820 tỷ đồng năm 2020, trình phương án chuyển sàn niêm yết, tăng vốn điều lệ

Vinaconex (VCG): Kế hoạch lãi 820 tỷ đồng năm 2020, trình phương án chuyển sàn niêm yết, tăng vốn điều lệ

Bên cạnh đó Vinaconex cũng trình phương án tái cấu trúc vốn tại An Khánh JVC.

Becamex IDC (BCM): Kế hoạch lãi sau thuế 931 tỷ đồng năm 2020, tiếp tục phương án tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Becamex IDC (BCM): Kế hoạch lãi sau thuế 931 tỷ đồng năm 2020, tiếp tục phương án tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Becamex IDC trình phương án gia hạn việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết trên HoSE.

Noibai Cargo (NCT) trình phương án chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 85%

Noibai Cargo (NCT) trình phương án chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 85%

Năm 2020 Noibai Cargo đặt mục tiêu đạt 191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trở lên trên