MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh Bắc City (KBC): Hai kịch bản kinh doanh năm 2020 với LNST khả quan từ 814 đến 1.000 tỷ đồng

Kinh Bắc City cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 tùy thuộc vào dòng tiền kinh doanh.

Sáng 29/6/2020 Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Đại hội đã thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 3.210 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9% so với năm 2018. Trong đó riêng doanh thu cho thuê đất KCN đạt 2.288 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4%. Còn doanh thu chuyển nhượng bất động sản gấp 5,8 lần cùng kỳ năm ngoái với hơn 540 tỷ đồng. Mảng doanh thu điện, nước sạch, xử lý nước thải... cũng đạt mức tăng trưởng 40% lên trên 281 tỷ đồng. Duy chỉ có mảng doanh thu bán nhà xưởng giảm gần một nửa xuống còn hơn 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.041 tỷ đồng, tăng 28,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 918 tỷ đồng.

Chia cổ tức năm 2019 tùy thuộc dòng tiền kinh doanh

Đối với việc chia cổ tức, Kinh Bắc City trình bày, trong năm 2019 công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền tổng  tỷ lệ 10%. Đối với khoản cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% công ty đã quyết định ngừng chia nhằm đảm bảo cổ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ đông. Để phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của công ty, HĐQT đã trình và được Đại hội cổ đông đã thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đối với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 trên BCTC đã kiểm toán của công ty mẹ, Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua việc chia cổ tức tùy thuộc dòng tiền kinh doanh. Nếu dòng tiền kinh doanh tốt, HĐQT cân nhắc việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ tối thiểu 10%.

Còn với tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, công ty sẽ phải thực hiện chiến lược phòng thủ đề phòng diễn biến xấu ảnh hưởng đến dòng tiền, do vậy công ty sẽ giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để đảm bảo sự tồn tại, phát triển bền vững cho công ty.

Hai kịch bản cho kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 được dự đoán trên cơ sở tình hình thu hút FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, Kinh Bắc City đặt ra 2 kế hoạch kinh doanh, trong đó phương án khả quan là dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 816 tỷ đồng.

Đối với phương án tích cực với tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng.

Kinh Bắc City (KBC): Hai kịch bản kinh doanh năm 2020 với LNST khả quan từ 814 đến 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguyên Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên