MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Suất ăn hàng không Nội Bài chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%

Ngày 19/5 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông của Suất ăn hàng không Nội Bài.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán: NCS

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/06/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên