MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi tăng vọt 81% so với cùng kỳ, vượt 27% chỉ tiêu lợi nhuận cả niên độ chỉ sau 9 tháng

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi tăng vọt 81% so với cùng kỳ, vượt 27% chỉ tiêu lợi nhuận cả niên độ chỉ sau 9 tháng

Tài chính Hoàng Huy đã vượt 27% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Tài chính Hoàng Huy bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau).

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 690 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn ngược lại, tăng 7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 182 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với quý 4 năm tài chính 2019-2020.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 3 vừa qua nhiều sản phẩm bất động sản mới còn trong quá trình đầu tư thi công chưa tới chu kỳ bàn giao, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty thực hiện bàn giao sản phẩm nhà ở tại dự án Hoàng Huy Riverside.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm được 5 tỷ đồng, xuống còn 16,4 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 11,5 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 5,4 tỷ đồng, lên mức 15,8 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 năm tài chính 2020-2021 Tài chính Hoàng Huy báo lãi sau thuế 162 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 119 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi sau thuế 829 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng trên 81% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính 2020-2021, Tài chính Hoàng Huy đạt 3.799 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến 158% so với cùng kỳ trước đó và vượt 52% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với cùng kỳ - đây chủ yếu là thu lãi tiền vay (149 tỷ đồng) và cổ tức được nhận (40 tỷ đồng). BCTC ghi nhận, tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 631 tỷ đồng (tăng 356 tỷ đồng so với đầu kỳ), trong đó có 574 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, 50 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng với số tiền 5.335 tỷ đồng (tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi sau thuế 829 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng trên 81% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.020 tỷ đồng, vượt 27,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 829 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 734 tỷ đồng. EPS đạt 2.078 đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi sau thuế 829 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng trên 81% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 110 tỷ đồng đầu năm lên 1.218 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó có khoản phải thu đối với Sở Xây dựng Hải phòng hơn 984 tỷ đồng.

Tổng hàng tồn kho đến cuối năm là 2.042 tỷ đồng, giảm 1.637 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó tồn kho bất động sản giảm 1.000 tỷ đồng, xuống còn 1.588 tỷ đồng và tồn kho kinh doanh ô tô, phụ tùng ô tô cũng giảm 647 tỷ đồng, xuống còn 454 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên