MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng

08-02-2022 - 08:25 AM | Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng

Năm tài chính của Tài chính Hoàng Huy bắt đầu 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau.

CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của Hoàng Huy bắt đầu tư 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau).

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 834 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 27,8% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt gần 186 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 85 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn gần 2 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay, mà nguyên nhân chính là công ty đã hoàn tất chuyển đổi 100% số trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư. 

Chi phí bán hàng giảm được 2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 3 tỷ đồng. Những yếu tố trên tác động khiến cho Tài chính Hoàng Huy còn lãi thuần 241 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, tăng 42 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 2,8% so với cùng kỳ, xuống còn gần 157 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 91 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng năm tài chính 2021-2022 Tài chính Hoàng Huy giảm 48% so với cùng kỳ, đạt 1.603 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm khoảng 46% so với cùng kỳ, còn 891 tỷ đồng – đóng góp khoảng 56% tổng doanh thu. Mảng bán ô tô đầu kéo và kinh kiện thu hồi cũng giảm 48% so với cùng kỳ, còn 501 tỷ đồng, và chiếm khoảng 30% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ hợp đồng xây dựng và các hoạt động khác. Doanh thu từ mảng doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm mạnh nhất so với cùng kỳ, với tỷ lệ giảm trên 80%.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng 24 tỷ đồng, lên 223 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu lãi tiền gửi (dù không ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia đến 40 tỷ đồng như cùng kỳ). Tính đến 31/12/2021 Tài chính Hoàng Huy còn 1.310 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 920 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó ngoài khoản hơn 356 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, còn có 950 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng. Bên cạnh đó Tài chính Hoàng Huy còn có 7.026 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng, tăng 1.942 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn lên đến gần 8.000 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) có 8.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, lợi nhuận quý 3 giảm 3% về mức 157 tỷ đồng - Ảnh 3.

Chi phí tài chính giảm 38 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 15 tỷ đồng – nhờ giảm chi phí lãi vay, lãi trái phiếu và phân bổ chi phí phát hành trái phiếu. BCTC ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính dài hạn đến 31/12/2021 tăng 370 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 412 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được 90 tỷ đồng, xuống còn 109 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được 30 tỷ đồng, xuống còn 43 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26 tỷ đồng, lên trên 61 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế còn 610 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 447 tỷ đồng, giảm 46% so với số lãi 829 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm tài chính 2020-2021. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng.

https://cafef.vn/tai-chinh-hoang-huy-tch-co-8000-ty-dong-di-gui-ngan-hang-loi-nhuan-quy-3-giam-3-ve-muc-157-ty-dong-2022020722285517.chn

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên