MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACB: Điều chỉnh hạch toán giao dịch bán chứng khoán, LNST sau kiểm toán tăng thêm 2 tỷ

24-03-2014 - 11:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Do điều chỉnh ghi nhận giao dịch bán chứng khoán kinh doanh từ ngày 02/01/2014 sang ngày 31/12/2013 nên lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 460 triệu đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã CK: ACB) giải trình về sự khác biệt giữa BCTC năm 2013 trước và sau kiểm toán.

BCTC trước kiểm toán cho biết lợi nhuận sau thuế của ACB là 824,5 tỷ đồng. Do điều chỉnh ghi nhận giao dịch bán chứng khoán kinh doanh từ ngày 02/01/2014 sang ngày 31/12/2013 nên lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 460 triệu đồng lên gần 70 tỷ. Đồng thời  do các khác biệt về cách tính thu nhập chịu thuế, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm gần 1,6 tỷ đồng còn 209,1 tỷ.

Theo đó, LNST trên BCTC sau kiểm toán tăng 2 tỷ so với trước kiểm toán, đạt 826,5 tỷ đồng.

Về bảng cân đối kế toán, do điều chỉnh ghi nhận giao dịch bán chứng khoán kinh doanh doanh từ ngày 02/01/2014 sang ngày 31/12/2013 nói trên, các khoản mục liên quan đồng loạt có sự thay đổi: Chứng khoán kinh doanh giảm 585,3 tỷ đồng (từ 1.663,6 tỷ xuống 1.078 tỷ), khoản phải thu tăng 585,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do các khác biệt về cách tính thu nhập chịu thuế, khoản phải thu do nộp thừa thuế TNDN tăng 14 tỷ đồng, Tài sản thuế TNDN hoãn lại tăng 2,3 tỷ đồng.

Do đó, Tài sản có khác tăng 437,5 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Tổng tài sản sau kiểm toán giảm 138,7 tỷ đồng so với trước kiểm toán còn 166.599 tỷ đồng.

Cũng bởi các khác biệt về cách tính thu nhập chịu thuế nên tổng nợ phải trả trên BCTC sau kiểm toán so với trước kiểm toán tăng 14,7 tỷ đồng (do thuế TNDN hoãn lại phải trả tăng 14,7 tỷ đồng). Với việc LNST trên bảng kết quả kinh doanh tăng thêm 2 tỷ thì vốn và các quỹ trên BCTC sau kiểm toán cũng tăng 2 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Hà Phương


trangntm

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên