MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chống thất thu thuế ở DN có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng

30-11-2014 - 12:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian cuối năm 2014 này, cơ quan Thuế các địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các DN có dấu hiệu rủi ro về thuế, trọng điểm là các DN có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng.

Mục đích nhằm xác định rõ mục đích các giao dịch, nhận diện một số hình thức hợp thức hoá đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng của DN.

Trước đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế lựa chọn DN trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng; còn dưới 50 tỷ đồng giao Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra; kiên quyết không giao cho Chi cục Thuế- kể cả trường hợp DN do Chi cục trực tiếp quản lý.

Về phía Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính xây dựng quy chế xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, cá nhân tại cơ quan Thuế các cấp; phối hợp với Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy chế trao đổi cung cấp thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, cá nhân giữa Tổng cục Thuế và Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan Thuế tập trung thanh, kiểm tra các DN có rủi ro cao về hoàn thuế, rà soát nắm bắt tất cả DN có hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền trên địa bàn và thực hiện thanh, kiểm tra chống gian lận hoàn thuế. Trong quá trình thanh, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển hồ sơ sang Công an điều tra theo quy định.

Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm toàn ngành Thuế thanh tra, kiểm tra được 45.794 DN, đạt 61% kế hoạch năm (74.798 DN), bằng 104,9% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8.397,22 tỷ đồng (trong đó, truy thu là 5.666,12 tỷ đồng, truy hoàn là 295,06 tỷ đồng, xử lý phạt gần 2.000 tỷ đồng); số tiền thuế nộp vào NSNN là 5.883,10 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10-2014, số DN được thanh tra là 1.060 DN, chiếm 16,9% trên tổng số DN được thanh tra; tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 441,65 tỷ đồng, trong đó truy thu là 301,70 tỷ đồng, truy hoàn là 15,99 tỷ đồng và xử phạt là 123,87 tỷ đồng. Số DN kiểm tra trong tháng 10 đạt 5.097 DN, với tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 493,02 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan Thuế còn thực hiện kiểm tra 1.287.849 hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, xử lý điều chỉnh thu vào NSNN số tiền 458,27 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 76,30 tỷ đồng, bằng 211,49% so với cùng kỳ năm 2013, giảm lỗ là 382,19 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Có được kết quả này, theo Tổng cục thuế là do cơ quan Thuế đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo luật định. Theo đó, đảm bảo thanh tra đạt tối thiểu 1,65% và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 13% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 14.000 tỷ đồng; số nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn và có số thuế hoàn lớn, đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra DN chuyển giá. Dự kiến sẽ tăng dần mức thanh tra, kiểm tra thuế lên 25% vào năm 2020.

Cơ quan Thuế sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giải đáp các vướng mắc về chính sách, chế độ thủ tục về thuế mà các tổ chức, cá nhân thường gặp trong quá trình kê khai nộp thuế để đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng cũng chặt chẽ hơn để giảm thiểu các kẽ hở trong chính sách tránh các DN lợi dụng kê khai sai, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ NSNN.

Hiện nay, Luật Quản lý thuế cũng sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ và tăng chế tài cưỡng chế, chế tài xử phạt nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, công bằng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ kiện toàn nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng lộ trình cải cách. Phấn đấu đến hết năm 2015, số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt khoảng 30% trên tổng số cán bộ công chức toàn Ngành.Theo T. Hằng

hangnt

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên