MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN phải phân loại tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài thành 3 nhóm

12-01-2014 - 13:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Đó là quy định tại Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN Việt Nam.

Theo Thông tư này, rủi ro trong hoạt động NHNN là tổn thất có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của NHNN, bao gồm: Khả năng tổn thất đối với tài sản có rủi ro của NHNN do khách hàng, đối tác khong thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết; Khả năng tổn thất do việc giảm giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoài tệ, vàng và chứng khoán đã đầu tư; Khả năng tổn thất do những nguyên nhân bất khả kháng khác.

Theo đó, đối với tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với ngân hàng nước ngoài, NHNN phải phân loại thành 3 nhóm tùy theo mức độ rủi ro.

Nhóm 1: Tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với đối tác thuộc tiêu chuẩn lựa chọn đầu tư của Thống đốc NHNN phê duyệt trong từng thời kỳ (trừ trường hợp quy định tại Nhóm 3);

Nhóm 2: Tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với đối tác không thuộc tiêu chuẩn lựa chọn đầu tư của Thống đốc NHNN tại thời điểm xác định dự phòng rủi ro (trừ trường hợp quy định tại Nhóm 3);

Nhóm 3: Tiền, vàng gửi tại ngân hàng nước ngoài, cho vay và thanh toán với đối tác tại quốc gia đang xảy ra chiến tranh, khủng bố, phá sản, thiên tai và đối tác đó không còn khả năng thanh toán.

Đối với các tài sản này, ngoài việc phải trích lập dự phòng chung bằng 0,75% giá trị tài sản, NHNN còn phải trích lập dự phòng cụ thể với tỷ lệ trích lập tương ứng như sau: Nhóm 1:0%; Nhóm 2: 20%; Nhóm 3:100%.

hangnt

Theo Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên