TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VAMC chỉ được bán đấu giá đối với tài sản dưới 10 tỷ đồng

27-02-2014 - 07:27 AM | Tài chính - ngân hàng

VAMC chỉ được bán đấu giá đối với tài sản dưới 10 tỷ đồng

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của VAMC đang được Bộ Tư pháp xây dựng, VAMC chỉ được tự bán TSBĐ của các khoản nợ xấu đã mua có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

Về việc thực hiện bán đấu giá, dự thảo Thông tư quy định:

VAMC chỉ thực hiện việc bán đấu giá đối với TSBĐ của các khoản nợ xấu do VAMC đã mua của các TCTD nếu không có thỏa thuận của các bên về xử lý TSBĐ và tài sản đó có giá trị dưới 10 đồng hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc đấu giá.

Đối với tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm hoặc tài sản đó có giá trị từ trên 10 tỷ đồng trở lên hoặc khoản nợ xấu có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm bằng bán đấu giá thì Công ty Quản lý tài sản ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá.

Theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN thì VAMC chỉ mua khoản nợ xấu vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với khách hàng vay là tổ chức; không thấp hơn 1 tỷ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được xác định trước khi thực hiện việc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định bán đấu giá tài sản, VAMC và chủ sở hữu tài sản phải thỏa thuận về giá khởi điểm của tài sản để bán đấu giá.

Trong trường hợp không thỏa thuận được giá khởi điểm thì chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày không thỏa thuận được giá khởi điểm, các bên phải thỏa thuận về tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm. Nếu không thỏa thuận được về tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm thì VAMC quyết định lựa chọn tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Trường hợp VAMC thực hiện việc bán đấu giá, dự thảo Thông tư quy định: Tổng Giám đốc VAMC quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Thành phần Hội đồng bao gồm các thành viên đại diện các bộ phận liên quan của VAMC. Khi thực hiện cuộc bán đấu giá, Hội đồng ban hành Quy chế bán đấu giá.

Trường hợp phải lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá, dự thảo Thông tư cũng quy định VAMC phải thông báo công khai về việc mời tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá ít nhất hai lần liên tiếp trên báo địa phương nơi có tài sản bán đấu giá... Trong trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đăng ký thực hiện cuộc đấu giá thì VAMC xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc bán đấu giá.

Tổng Giám đốc VAMC ban hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình chung để xem xét, lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp dựa theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, đề xuất về cách thức bán đấu giá, cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá và chi phí tổ chức cuộc bán đấu giá.

Nguyễn Lê

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên