MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao ông Đỗ Quang Hiển và ông Nguyễn Văn Lê rút khỏi Bianfishco?

11-05-2015 - 23:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB và ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB đồng thời tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty CP Thủy sản Bình An là không phù hợp với quy định tại Thông tư 36.

Theo thông báo Nghị quyết HĐTQ về việc miễn nhiệm , bầu bổ sung và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Công ty CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco), HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thủy sản Bình An đối với ông Đỗ Quang Hiển và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 06/05/2015.

Nghị quyết không nêu rõ lý do từ nhiệm của ông Đỗ Văn Hiển (hiện là chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB) và ông Nguyễn Văn Lê (Tổng giám đốc SHB), tuy nhiên liên hệ với ngân hàng, chúng tôi được biết SHB tham gia vào Bianfishco là thực hiện chủ trương tái cấu trúc ngành Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, tỷ lệ vốn đầu tư của SHB vào Bianfishco sẽ có 02 khoản: (1) Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB - đại diện phần vốn góp của SHB (HBB trước đây) tại Công ty Bình An; và (2) Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc SHB - đại diện ủy quyền phần vốn góp của Công ty Hồ Mây vào Công ty Bình An.

Về lý do từ nhiệm của Ông Hiển và ông Lê, theo ngân hàng SHB, do cuối năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN trong đó quy định “về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”. Theo quy định này, các giao dịch cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với các cá nhân, tổ chức là người có liên quan của tổ chức tín dụng bị hạn chế với những điều kiện cấp tín dụng rất chặt chẽ”.

Như vậy, việc ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB và ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB đồng thời tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty CP Thủy sản Bình An là không phù hợp với quy định tại Thông tư này và làm ảnh hưởng đến khả năng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất bình thường của Công ty CP Thủy sản Bình An, SHB đã có văn bản đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Bình An chấp thuận cho SHB được thay đổi người đại diện phần vốn góp của SHB tại Công ty.

 

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên