MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính quyền Ukraine ngừng trả lương cho nhân viên nhà nước ở miền Đông

04-12-2014 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Ukraine đã chấm dứt trả lương cho các nhân viên nhà nước và thành phần hưu trí sống trong khu vực miền Đông nước này do quân nổi dậy cai quản.

cucpth

Nguồn: FBNC

Trở lên trên