MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Tạo (ITA) "bay hơi" gần 30% lợi nhuận sau kiểm toán, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty

04-04-2017 - 16:13 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán của Tân Tạo còn 39,22 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với còn số hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty tự lập, tương ứng mức giảm 28%.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 243,25 tỷ đồng, trong khi trên báo cáo tài chính công ty tự lập chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 228,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính điều chỉnh tăng nhẹ chưa đến 1 tỷ đồng, song chi phí tài chính điều chỉnh tăng mạnh thêm gần 15 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã tăng gần 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó trên BCTC công ty tự lập, khoản lời/lỗ từ các công ty liên doanh liên kết ghi dương 2,48 tỷ đồng thi sau kiểm toán điều chỉnh lại, thành lỗ 1,77 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch 4,25 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 48,2 tỷ đồng lên 65,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,6 tỷ đồng.

Với những sai khác được điều chỉnh đó, lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán của ITA còn 39,22 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với còn số hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty tự lập, tương ứng mức giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 38,23 tỷ đồng, giảm 72% so với năm 2015.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016, kiểm toán viên cũng có ý kiến nhấn mạnh rằng vào ngày 31/12/2016 Tân Tạo đã trình bày các khoản vay với tổng giá trị hơn 1.492 tỷ đồng, trong đó có 162,7 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và hơn 285 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm tài chính kết thúc vào 31/12/2017. Theo kiểm toán viên, những vấn đề này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng lưu ý về số tiền trích trước trả tiền thuê đất cho Nhà nước do hiện Tân Tạo đang được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức.

Nam Hà

HSX

Trở lên trên