MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Tạo (ITA) điều chỉnh tăng 44% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

13-09-2017 - 08:48 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần được kiểm toán điều chỉnh giảm, tuy nhiên giá vốn còn được điều chỉnh giảm sâu hơn.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) vừa có báo cáo giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, doanh thu thuần sau kiểm toán được điều chỉnh giảm gần 8 tỷ đồng, xuống còn 259,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 3%. Trong khi đó giá vốn hàng bán lại được điều chỉnh giảm sâu đến 11,1%, tương ứng giảm 19,8 tỷ đồng. Do vậy khoản lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 11,8 tỷ đồng, lên trên 100,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,37%.

Nguyên nhân doanh thu và giá vốn được điều chỉnh giảm do kiểm toán ghi nhận bổ sung, trích trước một số khoản dịch vụ từ cho thuê, duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng trong KCN Tân Tạo, KCN Tân Đức. Cụ thể, riêng khoản doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN được điều chỉnh giảm 13 tỷ đồng. Đồng thời ghi tăng doanh thu cho thuê nhà máy nước thải hơn 6,4 tỷ đồng và doanh thu bán đất nền tái định cư hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số khoản thu và giá vốn từ dự án E.City Tân Đức và một số khoản về giá vốn giữa công ty mẹ và các công ty con trong kỳ cũng được điều chỉnh lại.

Ngoài doanh thu và giá vốn, kiểm toán viên cũng điều chỉnh giảm hơn 7,1 tỷ đồng chi phí tài chính và gần 1 tỷ đồng chi phí bán hàng. Cụ thể, chi phí lãi vay sau kiểm toán điều chỉnh tăng 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thay vì trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 7 tỷ đồng như công ty thực hiện, thì kiểm toán viên lại ghi nhận hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ hơn 3,5 tỷ đồng.

Cùng với đó thu nhập khác được điều chỉnh giảm hơn 1,4 tỷ đồng, dẫn đến kết quả, sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Tân Tạo ITA được điều chỉnh tăng 11,8 tỷ đồng, lên con số 47 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,5% so với số lợi nhuận công ty tự lập trước kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 44% so với con số gần 26 tỷ đồng do công ty tự lập.

Thanh Mai

HSX

Trở lên trên