MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 15/5/2021

Tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 15/5/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 3 Quyết định này quy định mức hỗ trợ học nghề như sau:

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính t heo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 2 tháng; từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP). Hàng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP).

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 và thay thế Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên