MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng GRDP 5 thành phố trực thuộc TW 9 tháng 2023: Duy nhất một thành phố trên 10%, top 3 cả nước

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là thành phố duy nhất lọt top 3 nơi có có tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm cao nhất cả nước.

Tăng trưởng GRDP 5 thành phố trực thuộc TW 9 tháng 2023: Duy nhất một thành phố trên 10%, top 3 cả nước - Ảnh 1.

Hà Nội

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước tính tăng 6,49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,34%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,21%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,15%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,74%.

Tính chung 9 tháng năm 2023, GRDP của Thành phố ước tính tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 5,93%; quý III tăng 6,49%).

Cục Thống kê Hà Nội đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Xét theo từng lĩnh vực, trong 9 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ ước tính tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,72%; quý II tăng 6,57%; quý III tăng 7,34%), đóng góp 4,73 điểm % vào mức tăng GRDP.

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2023 ước tính tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 2,38%; quý II tăng 5,69%; quý III tăng 5,21%), đóng góp 0,96 điểm % vào mức tăng GRDP.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2023 ước tính tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp 0,05 điểm % vào mức tăng GRDP.

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2023 theo giá hiện hành: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,17%; khu vực dịch vụ chiếm 65,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,68% (cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2022 tương ứng là: 2,07%; 22,89%; 64,05% và 10,99%).

Hải Phòng

Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm năm 2023 ước tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 12,7%-13%), đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng Sông Hồng. Như vậy, trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là thành phố duy nhất lọt top 3 nơi có có tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm cao nhất cả nước.

Xét theo từng lĩnh vực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,18%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,49%, đóng góp 5,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 10,93%, đóng góp 3,91 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,09%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm.

Tăng trưởng GRDP 5 thành phố trực thuộc TW 9 tháng 2023: Duy nhất một thành phố trên 10%, top 3 cả nước - Ảnh 2.

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, kinh tế thành phố quý 3/2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, ngoại trừ sự tăng trưởng ổn định của lĩnh vực du lịch, phần lớn các ngành kinh tế có xu hướng giảm so với cùng kỳ, một số ngành giảm so với quý trước, đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của quý 3 và 9 tháng năm 2023.

Kết quả, GRDP quý 3/2023 ước tăng 2,19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị tăng thêm (VA) khu vực dịch vụ tăng 2,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 0,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,69%; ở chiều ngược lại, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,77%.

Tính chung 9 tháng năm 2023, GRDP ước tăng 2,83% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 12,80% của cùng kỳ năm 20222.

Trong mức tăng 2,83% toàn nền kinh tế trong 9 tháng qua, khu vực dịch vụ tăng 4,44%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,54%, đóng góp 0,15 điểm; khu vực lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,13%, mức đóng góp không đáng kể; riêng khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,02%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm của mức tăng GRDP chung.

Quy mô nền kinh tế thành phố trong 9 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 97.581 tỷ đồng, mở rộng gần 7.088 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, quy mô VA khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với hơn 6.412 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mở rộng gần 113 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng thu hẹp hơn 24 tỷ đồng (trong đó, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 413 tỷ đồng, lĩnh vực xây dựng giảm 437 tỷ đồng).

Cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2023 tiếp tục có sự dịch chuyển nhẹ giữa 3 khu vực so với cùng kỳ năm trước theo xu hướng khu vực dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn, từ 68,38% của cùng kỳ năm 2022 tăng lên 69,98% trong 9 tháng năm 2023; ngược lại khu vực công nghiệp - xây dựng 20,46% thu hẹp còn 18,94%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,27% (thu hẹp 0,07 điểm phần trăm); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định với tỷ trọng 1,81% (cùng kỳ 1,82%).

Thành phố Hồ Chí Minh

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Phạm Trung Kiên cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, TP vẫn làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3/2023 ước tăng 6,71%, 9 tháng ước tăng 4,57% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,14% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng tăng 2,57%. Riêng dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP, khi tăng 5,67% so với cùng kỳ.

Cần Thơ

Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm, GRDP của thành phố ước tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2023, thành phố Cần Thơ đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó, có tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,5 đến 10%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2023 đạt từ 95 đến 98 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế/tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm xấp xỉ 9%, công nghiệp- xây dựng chiếm từ hơn 31%, dịch vụ chiếm trên 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm hơn 6,8% trong cơ cấu GRDP.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên