MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Cao su (GVR) đặt mục tiêu lãi sau thuế 4.600 tỷ đồng trong năm 2021

Tập đoàn Cao su (GVR) đặt mục tiêu lãi sau thuế 4.600 tỷ đồng trong năm 2021

Để cân đối nguồn thu, Tập đoàn Cao su tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ thoái vốn đầu tư.

Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group – mã chứng khoán GVR) công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường họp vào 26/2/2021 tới đây. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 27/1/2021.

Kết quả SXKD năm 2020

Năm 2020 Tập đoàn Cao su đạt 21.171 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,9% so với năm 2019 lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.230 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, vượt 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.279 tỷ đồng.

Công ty cho biết, giai đoạn đầu năm giá bán mủ cao su, gỗ củi cao su giảm mạnh nên kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ. Tuy vậy, Tập đoàn đã tổ chức sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí.

Về sản lượng, đến 31/12/2020 Tập đoàn khai thác được 369.731 tấn mủ cao su, vượt 1,2% kế hoạch. Sản lượng cao su thu mua đạt 71.000 tấn, hoàn thành 97,3% kế hoạch. Sản lượng cao su chế biến đạt 397.395 tấn, vượt 12% kế hoạch năm.

Kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2021 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, do giá bán cao su vẫn ở mức thấp, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để cân đối nguồn thu, Tập đoàn tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ thoái vốn đầu tư.

Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch.

Tập đoàn Cao su đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên