MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Cao su (GVR): Quý 1 lãi 1.216 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ

Tập đoàn Cao su (GVR): Quý 1 lãi 1.216 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ

Ngay quý 1 Tập đoàn Cao su (GVR) đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu của nhiều mảng kinh doanh trong đó đặc biệt là mủ cao su, các sản phẩm từ mủ cao su.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã CK: GVR) đã công bố BCTC quý 1/2021.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 4.850 tỷ đồng tăng 76,7% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 1.396 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với quý 1/2020.

Tập đoàn Cao su (GVR): Quý 1 lãi 1.216 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong kỳ mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm từ 240 tỷ đồng xuống còn 186 tỷ đồng tuy nhiên chi phí của hoạt động này cũng giảm sâu từ 152 tỷ đồng xuống còn gần 47 tỷ đồng, hoạt động liên doanh liên kết có lãi 114,8 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ, hoạt động khác có lãi hơn 57 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí GVR lãi sau thuế 1.216 tỷ đồng cao gấp 3,6 lần cùng kỳ trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là gần 818 tỷ đồng.

Tập đoàn Cao su (GVR): Quý 1 lãi 1.216 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

GVR cho biết do trong kỳ công ty đã chủ động ứng phó phù hợp với trạng thái sản xuất bình thường mới; sản lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng cao, ổn định; doanh thu cho thuê hạ tầng KCN tăng, sản lượng tiêu thụ và giá một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng, giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của đại đa số các đơn vị trong tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Năm 2021 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, do giá bán cao su vẫn ở mức thấp, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để cân đối nguồn thu, Tập đoàn tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ thoái vốn đầu tư. Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch.

Tập đoàn Cao su đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng.

Thuỳ Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên