MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tasco báo lãi ròng quý I gần 90 tỷ đồng nhờ tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm

28-04-2022 - 11:24 AM | Doanh nghiệp

Tasco báo lãi ròng quý I gần 90 tỷ đồng nhờ tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm

Doanh thu tài chính của Tasco tăng tỷ đồng tăng 124,5 tỷ đồng lên 126,2 tỷ đồng. Tasco thu về 88,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với khoản lỗ 24,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và hoàn thành 35,3% kế hoạch năm.

Tasco ( HNX: HUT ) vừa mới công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần 240 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán giảm 3,7% còn 140,6 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp tăng 9% lên hơn 99 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của công ty đạt hơn 126 tỷ đồng, cùng kỳ chưa tới 2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 10,1% còn 75,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 13% và 24,8%.

Kết quả, công ty đã thu về 88,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với khoản lỗ 24,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và hoàn thành 35,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 89,1 tỷ đồng, EPS tăng từ -91 đồng lên 63 đồng

Tasco báo lãi ròng quý I gần 90 tỷ đồng nhờ tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm - Ảnh 1.

Đơn vị: tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận quý này của công ty tăng là do doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ thu phí không dừng VETC đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đần được kiểm soát và lưu lượng phương tiện giao thông qua các trạm thu phí tăng.

Ngoài ra, hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm theo chủ trương của HĐQT cũng giúp doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh, đóng góp vào lãi chung của công ty. Trong quý I, Tasco đã thực hiện thoái 51% vốn tại công ty TNHH T'Hospital để biến công ty này thành công ty liên kết và giảm tỷ lệ góp vốn từ 29,5% còn 0,2% tại công ty Bất động sản Quảng Phú. Ngoài việc thoái vốn, công ty cũng đầu tư 50 tỷ đồng thành lập Tasco Land.

Tại thời điểm 31/3, các khoản tương đương tiền của công ty giảm 93,7% còn 15 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của công ty tại cuối quý ở mức 5.093 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm, trong đó 98,3% là nợ dài hạn. Dư nợ ngân hàng của công ty là 4.987 tỷ đồng, còn nợ các đối tác khác 106 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, Tasco trình kế hoạch với doanh thu 11.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt gấp 13 và 5,6 lần so với thực hiện năm trước.

Năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 870 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2020. Lãi sau thuế của doanh nghiệp này là 44,2 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 243,4 tỷ đồng của năm 2020.

Theo Việt Hưng

Người đồng hành

Trở lên trên