MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành phố có người dân, doanh nghiệp gửi tiền ngân hàng nhiều nhất, chiếm hơn 1/3 cả nước

22-02-2024 - 10:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố cuối tháng 1/2024 ước tính đạt 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 0,9% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó tiền gửi đạt 4,62 triệu tỷ đồng.

Thành phố có người dân, doanh nghiệp gửi tiền ngân hàng nhiều nhất, chiếm hơn 1/3 cả nước- Ảnh 1.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tháng 1/2024, lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố Hà Nội phổ biến ở mức 0,1-0,5 %/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng; 2,9- 3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng; 3,5- 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,1-5,8%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,2-10,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,8%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đến cuối tháng 01/2024, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố Hà Nội ước tính đạt 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 0,9% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó tiền gửi đạt 4,62 triệu tỷ đồng, tăng 1%; phát hành giấy tờ có giá đạt 609 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6%.

Về hoạt động tín dụng, đến cuối tháng 01/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 3,48 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,1%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 1%.

Tính đến cuối tháng 01/2024, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD trên địa bàn thành phố chiếm 1,98% tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Thành phố Hà Nội là nơi có nhiều tiền gửi ngân hàng nhất trong các tỉnh, thành cả nước. Trước đó, theo thống kê cuối tháng 11/2023, tiền gửi tại các TCTD trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 4,44 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tiền gửi của toàn hệ thống TCTD trên cả nước là 12,85 triệu tỷ đồng. Như vậy, lượng tiền gửi của riêng Hà Nội chiếm đến 34,5% tổng tiền gửi cả nước.

Ngọc Bích

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên