MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra cho thấy chất cấm trong thịt còn rất ít, chỉ 2/985 mẫu vi phạm chứa Salbutamol

03-08-2016 - 17:59 PM | Thị trường

Cục trưởng Cục Thú y - Phạm Văn Đông cho biết, việc sử dụng chất cấm thời gian vừa qua đã giảm rất rõ rệt khi được chứng minh qua kết quả các cuộc thanh tra trên cả nước.

Cụ thể, tháng 5/2016 chỉ phát hiện 14 trong tổng số 1.063 mẫu kiểm tra, chỉ chiếm 1,31%. Trong đó, Hà Nội 7 mẫu, Hải Phòng 5 mẫu, Bình Dương 2 mẫu.

Đến tháng 6/2016, đối với chất Salbutamol chỉ phát hiện có 2 mẫu ở Bình Dương trên tổng số 985 mẫu vi phạm. Như vậy, chỉ còn 0,2%, giảm tới 9,6% so với tháng 1/2016. Ngoài ra, thịt không phát hiện mẫu nào.

Theo Cục trưởng Cục Thú y - Phạm Văn Đông, đây là kết quả của việc tập trung “đánh” chất cấm rất quyết liệt và có hiệu quả, nhất là sau khi Bộ trưởng có quyết định tiêu hủy lợn có chất cấm.

Song song với hoạt động này, phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cũng được triển khai trên diện rộng, tại 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, đã có 280.000 hộ cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi .

Thống kê từ các địa phương cho thấy, trong 285.878 hộ đã ký cam kết có 276.065 hộ chăn nuôi, chiếm 96,6% và 9.813 hộ thuộc đối tượng khác có liên quan (hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm), chiếm 3,4%.

Vùng có số lượng hộ ký cam kết nhiều nhất là đồng bằng sông Hồng có 181.505 hộ, chiếm 63,5% tổng số hộ đã ký của cả nước.

Tiếp đến là Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 54.835 hộ, chiếm 19,2%; Trung du và miền núi phía Bắc có 20.175 hộ, chiếm 7,1%; đồng bằng sông Cửu Long có 16.023 hộ, chiếm 5,6%; Đông Nam bộ có 10.023, chiếm 3,8%; Tây Nguyên 2.562 hộ, chiếm 0,9%.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Hoàng Thanh Vân nhận định, chương trình đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi tại nhiều địa phương.

Nhiều tỉnh đã có sự sáng tạo, bên cạnh tuyên truyền để người chăn nuôi tham gia ký cam kết, đã đồng thời vận động các đối tượng khác có liên quan cùng tham gia (hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm).

Bên cạnh đó, trong “Chương trình 100.000 hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm ” đã thực hiện ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với 55.546 hộ tại 19 tỉnh trên cả nước.

Theo Mỹ Lan

Tuổi trẻ

Trở lên trên