MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thất thu thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô

Theo Cục Thuế TP.HCM, hiện nay có xảy ra tình trạng thất thu thuế đối vớiđơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Cục Thuế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.

Trong tờ trình này, Cục Thuế cho biết hiện nay có xảy ra tình trạng thất thu thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và các sở ban ngành trong việc quản lý số lượng tổ chức, chứng nhận kinh doanh (CNKD), vận tải và phương tiện vận tải chưa chặt chẽ.

Về Công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô hiện nay chưa được thực hiện theo Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó Nghị định chưa có chế tài xử lý đối với xe cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi vi phạm pháp luật thuế hoặc vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định, các thành viên của HTX thực hiện ủy quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế thay cho phương pháp khoán hoặc trực tiếp khai và nộp thuế tại cơ quan thuế.

Tuy nhiên, thực trạng quản lý hiện nay là các thành viên của HTX ký kết hợp đồng dịch vụ với HTX để kinh doanh vận tải không thực hiện ủy quyền và không khai, nộp thuế cho cơ quan thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước; các HTX chưa có quy chế giám sát, quản lý thành viên HTX; nhiều thành viên HTX sau khi ký hợp đồng dịch vụ, hoạt động một thời gian thì dừng hoạt động hoặc chuyển địa bàn, tham gia vào HTX khác hoặc bán tài sản… nhưng không thanh lý hợp đồng, HTX không thu hồi phù hiệu, không báo cáo sở GTVT TP.HCM.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Thuế xây dựng dự thảo quy chế quản lý thuế đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn TP trình UBND TP xem xét, chỉ đạo. Cụ thể, Thành viên HTX có trách nhiệm cung cấp thông tin doanh thu tính thuế và nộp tiền thuế cho HTX và HTX thực hiện khai thuế và nộp thuế thay vào ngân sách nhà nước (NSNN). Trường hợp thành viên HTX không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế kinh doanh, cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

HTX khai thuế và nộp thuế thay cho thành viên. Định kỳ hằng tháng hoặc quý, HTX thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ và kịp thời vào NSNN, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các hồ sơ khai thuế.

HTX có trách nhiệm thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các thành viên không còn hoạt động kinh doanh vận tải và thu hồi phù hiệu theo đề nghị của cơ quan thuế đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế nộp về Sở GTVT theo quy định.

Cục Thuế xây dựng mức doanh thu tối thiểu đối với từng loại hình kinh doanh vận tải để áp dụng khoán thuế đối với các cá nhân là thành viên HTX kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.HCM trong trường hợp thành viên HTX không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế kinh doanh.

Cục Thuế phối hợp với Sở GTVT TP.HCM xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về các HTX và các thành viên HTX hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành phát luật thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.

Hiện nay, dự thảo đã lấy ý kiến của Sở GTVT TP.HCM, Sở Tư pháp và các HTX lớn trên địa bàn TP.

Theo Đào Trang

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên