MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi cách tính khấu hao, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi sau thuế 805 tỷ đồng trong quý 4, hơn gấp đôi cùng kỳ

Thay đổi cách tính khấu hao, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi sau thuế 805 tỷ đồng trong quý 4, hơn gấp đôi cùng kỳ

Tính chung cả năm 2020 Nhiệt điện Quảng Ninh lãi sau thuế 765 tỷ đồng, gấp đôi chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020.

Tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 1.870 tỷ đồng, giảm 31,8% so với quý 4/2019, trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn sâu hơn, đến 61,8%, dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 55% trong khi quý 4/2019 đạt hơn 19,6%.

Trừ các chi phí phát sinh, Nhiệt điện Quảng Ninh lãi sau thuế gần 805 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lãi hơn 386 tỷ đồng đạt được quý 4/2019.

Giải trình về nguyên nhân chi phí giá vốn giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp tăng cao, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi rõ, do công ty thực hiện thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định, làm cho cho phí khấu hao giảm. Đồng thời, doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi cũng là những nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận quý 4 tăng vọt.

Thay đổi cách tính khấu hao, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi sau thuế 805 tỷ đồng trong quý 4, hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 8.614 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước đó. Trừ chi phí giá vốn, thì riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.266 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 12 tỷ đồng, lên hơn 48 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm được 166 tỷ đồng, về mức 396 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2020 Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi sau thuế đạt 765 tỷ đồng, tăng 17,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và thực hiện được hơn gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2020 Nhiệt điện Quảng Ninh còn 800 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (tăng 230 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), và số tiền gửi có kỳ hạn 500 tỷ đồng (số đầu năm bằng 0). Trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.336 tỷ đồng (giảm 494 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 2.413 tỷ đồng (giảm 1338 tỷ đồng so với đầu năm). Đây là những nguyên nhân khiến doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm.

Thay đổi cách tính khấu hao, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi sau thuế 805 tỷ đồng trong quý 4, hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên