MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm tình tiết tăng nặng, Thủy sản Hùng Vương (HVG) bị phạt nặng vì vi phạm quy định công bố thông tin

Thủy sản Hùng Vương bị phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và công bố thông tin sai lệch.

Ngày 12/7/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) tổng số tiền 185 triệu đồng.

Trong đó phạt tiền 100 triệu đồng vì đã không báo cáo theo quy định pháp luật: Thủy sản Hùng Vương đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu sau về cả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 và nhiều nghị quyết, báo cáo phải công bố thông tin theo quy định khác...

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Ngoài ra Thủy sản Hùng Vương còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã công bố thông tin sai lệch: BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do Thủy sản Hùng Vương lập và CBTT ngày 31/10/2016 trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (CBTT ngày 02/02/2017 trên HSX) có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế....

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mới đây Hùng Vương đã công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán 1/10/2016 đến 31/3/2017, trong đó thay vì lỗ 31 tỷ đồng, HVG báo lỗ tăng lên hơn 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân có điều chỉnh lớn do sau soát xét, các khoản chi phí quản lý tăng mạnh, và còn ghi thêm lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết…

Sở GDCK TPHCM cũng đã quyết định đưa cổ phiếu HVG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/06/2017 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Trước đó, Sở đã nhiều lần nhắc nhở HVG về việc chậm nộp BCTC bán niên soát xét (năm tài chính từ 1/10/2016 đến 30/09/2017).

Nguyên Phương

Tài chính Plus/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên