MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lãi quý 4 gấp 9 lần cùng kỳ, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây

Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lãi quý 4 gấp 9 lần cùng kỳ, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây

Lợi nhuận sau thuế cả năm của Thép tấm lá Thống Nhất đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với kết quả đạt được năm 2020 và hoàn thành gấp 18 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (mã chứng khoán TNS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 511 tỷ đồng, tăng 80% so với quý 4/2020. Tuy nhiên chi phí vốn tăng mạnh hơn, đến 81,1% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 11,6 tỷ đồng, tăng hơn 57% cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 2,6% quý 4/2020 xuống còn 2,3% quý 4 vừa qua.

Trong kỳ công ty được hoàn nhập khoản lãi tiền vay 5,4 tỷ đồng, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng song TNS vẫn báo lãi sau thuế 12,8 tỷ đồng, tăng cao gấp 9,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi quý cao nhất của TNS trong vòng 4 năm trở lại đây.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường thép cán nguội trong quý 4 tiếp tục chuyển biến tích cực, sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 35% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến chi phí sản xuất giảm đáng kể. Kết quả TNS báo lãi quý 4/2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt hơn 1.552 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với kết quả đạt được năm 2020 và hoàn thành gấp 18 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lãi quý 4 gấp 9 lần cùng kỳ, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây - Ảnh 1.

Trên thị trường, cổ phiếu TNS hiện đang giao dịch quanh mức 8.000 đồng/cp, tương ứng giảm 43% so với mức giá lập đỉnh hồi cuối tháng 10/2020.

Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lãi quý 4 gấp 9 lần cùng kỳ, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây - Ảnh 2.
https://cafef.vn/thep-tam-la-thong-nhat-tns-bao-lai-quy-4-gap-9-lan-cung-ky-cao-nhat-trong-vong-4-nam-tro-lai-day-20220118143401913.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên