MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép

12-12-2020 - 13:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép

Tiếp nối những tín hiệu lạc quan trước đó, các số liệu mới cập nhật tiếp tục khẳng định bảo hiểm là một trong số ít lĩnh vực giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan trong bối cảnh tác động tiêu cực kép bởi đại dịch-thiên tai.

Theo thông tin mới công bố từ Bộ Tài chính , sau 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 542.757 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 94.269 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.488 tỷ đồng.

Trong 11 tháng, ngành bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 48.172 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 401.183 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành ước đạt 165.781 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỷ đồng.

Có thể thấy, mức tăng trưởng của ngành bảo hiểm trong giai đoạn vừa qua được đánh giá rất khả quan trong bối cảnh nhiều ngành bị suy giảm do chịu tác động kép của dịch bệnh - thiên tai.

Sau 10 tháng, toàn ngành cũng đã có được mức tăng trưởng 16% so cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, liên quan đến thị trường bảo hiểm, trong báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội , Chính phủ đã cập nhật những thông tin về bức tranh toàn ngành trong 9 tháng năm 2020 . Theo báo cáo trên, tới hết quý 3/2020, tổng tài sản toàn ngành ước đạt 531.524 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

KHỐI PHI NHÂN THỌ CHI TRẢ BỒI THƯỜNG HƠN 16 NGHÌN TỶ ĐỒNG SAU 10 THÁNG

Cùng thời điểm với báo cáo từ Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) mới dây cũng đã công bố những số liệu cập nhật và khá chi tiết về thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Theo IAV, tính đến hết tháng 10/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,06%. Mức bồi thường đạt 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35,13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,25% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường đạt 6.415 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm Bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%, tăng trưởng 17%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.214 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.779 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 14.566 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 32%, tăng trưởng 1%, bồi thường 4.311 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.197 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.53%, tăng trưởng 13%, bồi thường 2.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép - Ảnh 1.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.288 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 11.55%, tăng 18%, bồi thường 1.280 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc đạt 3.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 702 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 578 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.08%, giảm 12%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.740 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 3%, bồi thường 815 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 890 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 481 tỷ đồng, giảm 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 668 tỷ đồng tăng trưởng 44%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 191 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

GẦN 2,5 TRIỆU HỢP ĐỒNG BHNT KHAI THÁC MỚI SAU 10 THÁNG

Về khối bảo hiểm nhân thọ, đến hết tháng 10/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.473.974 hợp đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,8%, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 5,8%, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 7,7% giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3,3%, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 11.263.555 tăng 13,2%.

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép - Ảnh 2.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ sau 11 tháng đạt 101.495 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,9%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,5%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%.

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,89%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0.05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0.002%.

Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 10/2020 tăng 17,6% đạt 32.083 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 10 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 20.462 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm hiện có 69 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 18 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Với những diễn biến khó lường và tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, từ đầu tháng 6, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã đưa ra đánh giá, năm 2020, mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường dự kiến giảm còn 17,24%. (năm 2019, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của thị trường bảo hiểm là 20,54%).

Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ dự kiến tiếp tục tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra.

Còn doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ giảm nhẹ do dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải hàng không, vận tải biển,… dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không,… giảm so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra.

Với những thống kê khá tích cực trong các tháng gần đây, có thể thấy bức tranh thị trưởng bảo hiểm trong năm 2020 nhiều khả năng sẽ "tươi sáng" hơn so với dự báo trước đó.

Theo Tuấn Việt

Bizlive

Trở lên trên