MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động lưu ký

Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) và

Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 18/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015 do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 và Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.


Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 19/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (AAS) từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015 do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 và Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên