MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 sàn có hơn 180 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Nhóm kiểm soát đặc biệt: Đáng chú ý có AVF của Công ty cổ phần Việt An và SGT của CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn.

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo quyết định của HSX, trên sàn này hiện có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (tức nhà đầu tư không được phép sử dụng margin cho hoạt động mua/bán cổ phiếu. Theo quyết định của HNX, sàn này có 114 mã.

Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là do chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt.

-Nhóm kiểm soát đặc biệt: Đáng chú ý có AVF của Công ty cổ phần Việt An và SGT của CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn

-Nhóm kiểm soát: ALP, DCT, HLA, HSI, NVN, PNC, PTL, STT, VNA, VOS, VST, BKC, BLF, BTH, BVG, CTM, DAC, DZM, HPS, KHL, LM3, PID, PPG, PVL, PVV, PVX, SD1, SRA, SSG, TSM, V15, VCR, VNN, VPC...

Còn lại là các doanh nghiệp chưa đủ thời gian niêm yết, bị cảnh báo hoặc lợi nhuận 6 tháng đầu năm âm.

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch trên HSX

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch trên HNX

Phương Chi

thanhhuong

Tài chính Plus

Trở lên trên